top of page

DAN Opleidingen

DAN Basic life support

De Basic Life Support cursus is een beginneropleiding bedoeld om mensen Basic Life Support technieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.

Cursus doel


Het DAN Basic Life Support provider ("DAN BLS Provider") programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan te leren nodig om (BLS) bij volwassen slachtoffers te verlenen.
BLS bestaat uit meerdere Eerste Hulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen). Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalplek. Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen

Aanbevolen Minimum Trainingsuren
Theorie (les) uren = 1,5 – 2,5
Vaardigheden (praktijk) uren = 2,5 – 3,5
Deze cursus moet als een vier uur module (minimum) gegeven worden, zoals beschreven in dit handboek. De tijd die nodig is om de cursus te geven varieert en is afhankelijk van een heleboel factoren, waaronder het aantal cursisten en hun vaardigheid in het opnemen van de educatieve elementen van het programma. Instructeurs die lesonderwerpen willen opnemen buiten de cursusvereisten kunnen dat uitsluitend voor of na de cursus doen. Aanvullende training mag niet geëist worden voor het voldoen aan de cursusvereisten.

Leer- en Vaardighedendoelen


Aan het eind van dit programma, DAN Basic Life Support, kunnen cursusdeelnemers:

 • Verklaren basis Anatomie en Fysiologie.

 • De 4 schakels van de “overlevingsketen”opnoemen

 • Uitleggen waarom BLS belangrijk is

 • Het doel van BLS en reanimatie uitleggen

 • Gevaar herkennen en een Omgeving Veiligheid Beoordeling uitvoeren

 • Zichzelf beschermen tegen kruisinfecties

 • De functie van borstcompressies en ventilaties beschrijven

 • Verklaren hoe opblazen van de maag voorkomen kan worden

 • Bewustzijn controleren

 • Een gewonde persoon geruststellen

 • De luchtweg openen

 • Controleren op normale ademhaling

 • 112 alarmeren

 • Borstcompressie en beademingen uitvoeren - reanimatie

 • De voordelen opnoemen van gezichtsdoekjes en beademingsmasker

 • De voordelen uitleggen van zuurstof tijdens reanimatie

 • Het belang van defibrillatie uitleggen

 • De meest voorkomende oorzaak van verslikking aangeven

 • Het verschil beschrijven tussen gedeeltelijk en volledige luchtwegobstructie

 • Hulp verlenen bij verslikking

 • Verklaren waarom een bewusteloos, ademend slachtoffer in de stabiele zijligging gelegd moet worden

 • Een bewusteloos, ademend persoon in de stabiele zijligging leggen

 • De functie van het bloed beschrijven

 • Hulp verlenen bij (ernstige) uitwendige bloedingen

 • Verklaren wat shock is

 • Noemen van tenminste 3 oorzaken van shock

 • Aangeven van tenminste 7 waarschuwingstekenen van shock

 • Hulp verlenen aan gewonden in shock

bls.jpg

DAN OXYGEN FIRST AID FOR SCUBA DIVING INJURIES

DAN OXYGEN FIRST AID FOR SCUBA DIVING INJURIES

De DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus biedt basistraining bedoeld om duikers en geïnteresseerde niet-duikers (zoals bijvoorbeeld een kapitein van een charterboot) te leren duikverwondingen te herkennen en eerste hulp met zuurstof toe te dienen.

Cursus Doel
De cursus is bedoeld om het algemene duikpubliek op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwondingtekenen en -symptomen, handelingen en management ervan. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen. 
De DAN Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen om zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen. Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de DAN Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.

De cursus is bedoeld om het algemene duikpubliek op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwondingtekenen en -symptomen, handelingen en management ervan. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen. De DAN Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen om zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen. Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de DAN Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.

Leerdoelen
Cursusdeelenemers moeten op de hoogte zijn van de tekenen en symptomen van de belangrijkste duikverwondingen, waaronder bijna-verdrinking en decompressieongevallen (arteriële gas embolie en decompressieziekte).
Cursusdeelnemers moeten laten zien dat ze de DAN Zuurstofset goed weten te gebruiken, kunnen monteren, demonteren en alle onderdelen ervan kunnen gebruiken. Hieronder valt het gebruik van de vraagautomaat / masker, free-flow (zuurstof toedienen tot 25 lpm), non-rebreather masker en mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

Doelen Uitvoering Vaardigheden
Om de de DAN Oxygen Provider cursus met succes af te ronden, moeten de deelnemers vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het gebruik, montage en demontage van alle onderdelen van de DAN Zuurstofset (of andere acceptabele sets).
De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het toedienen van noodzuurstof aan gespeelde, gewonde duikers door het:

 1. Beoordelen van de omgeving en veiligheid oxygen provider

 2. Gebruiken van en omgaan met de DAN Zuurstofset

 3. Kiezen en voorbereiden van het juiste zuurstofmasker

 4. Omgaan met de DAN Zuurstofset en gebruik van deze zuurstoftoesieningssystemen:

  • Vraagautomaat en masker

  • Free-flow, non-rebreather masker

  • Mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat

 5. Identificeren van de belangrijkste onderdelen van de DAN Zuurstofset

  • Zuurstoffles en -kraan

  • Multi-functionele drukregelaar

  • "T" handvat

  • Handwiel/sleutel

  • Zuurstof o-ring

  • Free-flow regelaar

  • Middendrukslang (wit)

  • Terugslagklep (in de schroefdraaduitgang)

  • Vraagautomaat

  • Mond/neusmasker

  • Non-rebreather masker

  • Mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat

oxygen.jpg

DAN OXYGEN FIRST AID FOR AQUATIC EMERGENCIES

Deze cursus, Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een oplediding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtsbijzinde kliniek organiseert.

Cursus doel
Het doel van deze cursus is om mensen te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van een onderdompelingsincident (bijna-verdrinking).

Leerdoelen
Deelnemers moeten laten zien dat ze de volgende leerdoelen goed beheersen om de cursus met succes af te kunnen ronden:

 • Beschrijf de rol en de functie van het hartvaat- en het ademhalingssysteem in het menselijk lichaam

 • Identificeer en beschijf de belangrijkste oorzaken van waterongelukken

 • Beschrijf het mechanisme van verdrinking

 • Beschrijf de voordelen voor het slachtoffer van zuurstof eerste hulp

 • Demonstreer de montage en het gebruik van de zuurstofset die in deze cursus gebruikt wordt

 • Demonstreer beademen en reanimatie met een hulpverlener

 • Identificeer de indicaties voor eerste hulp met zuurstof.

 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer met een polsslag.

 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer zonder polsslag.

 • Demonstreer de eerste hulp aan eenademende zwemmer.

 • Demonstreer de eerste hulp aan een zwemmer die tijdens de hulpverlening stopt met ademen

DAN AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION COURSE (AED) FOR SCUBA DIVING

DAN AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION COURSE (AED) FOR SCUBA DIVING

Deze cursus, DAN Automated External Defibrillation (AED), is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duik- (en ggeïnteresseerde niet-duik-) publiek op te leiden om de waarschuwingstekens van een Plotselinge Hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Levensreddend Handelen technieken en een Automatische Externe Defibrillator te gebruiken terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.

Cursusdoel
Deze cursus is bedoeld om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-)publiek te trainen en op te leiden in de technieken van het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij slachtoffers van een hartstilstand. Bovendien geeft deze cursus een herhaling van de Levensreddend Handelen technieken. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te breiden.

Leerdoelen
Aan het eind van dit programma, Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving cursus, zullen deelnemers in staat zijn om:

 • De waarschuwingtekenen van een plotselinge hartstilstand te herkennen.

 • Levensreddende Handelingen uit te voeren terwijl de automatische externe defibrillator klaargezet wordt.

 • Levensreddende handelingen uit te voeren met een AED.

 • Zorgen voor en onderhouden van een AED.

De aard en omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers zoals Schippers, waterliefhebbers en niet-duikende gezinsleden tot het verlenen van eerste hulp met een Automatische Externe Defibrillator. Deze cursus voorziet niet in het geven van reanimatietraining of duikreddingen. De trainingsoefeningen van deze cursus gaan ervan uit dat de zieke of gewonde duiker al aan de wal of aan boord van de boot is gebracht.

DAN ON-SITE NEUROLOGICAL ASSESSMENT FOR DIVERS

Deze cursus, On-Site Neurological Assessment for Divers, is een programma voor gevorderden dat extra training biedt aan diegenen die met succes de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus in de laatste twee jaar (24 maanden) hebben afgerond. Het werd ontwikkeld om DAN Oxygen Providers op te leiden in hoe de on-site neurologische beoordeling voor duikers uit te voeren.

Cursusdoel
Het DAN On-Site Neurological Assessment for Divers Provider (“DAN On-Site Neuro Provider”) programma is bedoeld om:


 • De kennis van de waarschuwingstekenen van een duiknoodgeval op te halen

 • Te herkennen wanneer het juist is om een neurologische beoordeling ter plaatste uit te voeren

 • Een neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren

Leerdoelen
Aan het eind van dit programma, DAN On-Site Neurological Assessment for Divers, kunnen deelnemers:

 • De veel voorkomende waarschuwingstekenen van decompressieongeval begrijpen en identificeren.

 • Een duikgeschiedenis afnemen om vast te stellen of het juist is om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren.

 • Een On-Site Neurological Assessment leitje gebruiken om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren.

DAN ON-SITE NEUROLOGICAL ASSESSMENT FOR DIVERS

Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en geïnteresseerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

Cursusdoel
Het doel van deze cursus is het algemene duikpubliek en geïnteresseerde niet-duikers te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren. Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om te blijven leren.

Leerdoelen
Aan het eind van dit programma zullen de cursusdeelnemers in staat zijn om:

 • Vier soorten verwondingen door gevaarlijke zeedieren te identificeren

 • Tenminste vijf giftige zeedieren te noemen

 • Vijf algemene tekenen van contact met gif te noemen

 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een verwonding door een giftig zeedier

 • Tenminste drie zeedieren te noemen die een duiker kunnen bijten

 • Twee algemene waarschuwingstekenen te noemen van een beet door een zeedier

 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een bijtverwonding door een zeedier

 • Tenminste drie zeedieren te noemen die irritaties bij duikers kunnen geven

 • Tenminste vier algemene waarschuwingstekenen van irritaties te noemen

 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor behandeling van het aanraken van onderwaterleven

 • Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging te identificeren

 • Tenminste drie vissoorten te noemen die zeevoedselvergiftiging kunnen geven

 • Drie algemene waarschuwingstekenen te geven van zeevoedselvergiftiging

 • De reden te geven waarom onderzoek door een arts nodig is wanneer er aan zeevoedselvergiftiging wordt gedacht

 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor de behandeling bij verdenking van zeevoedselvergifitiging

 • Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren

 • De stappen op te noemen om een omgeving veiligheid beoordeling uit te voeren

 • De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde duiker uit te voeren

 • Een zorgzame houding te laten zien t.o.v. een duiker die ziek of gewond is

 • De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij een gewonde duiker

 • Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor gewonde duikers te beschrijven

 • De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoogbrengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten

 • Drukpunten te localiseren en toe te passen voor het onder controle brengen van externe bloedingen

 • Verbanden aan te leggen om wonden veroorzaakt door gevaarlijke zeedieren te behandelen

 • Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren

 • Drukimmobilisatietechniek te demonstreren.

 • De onderdelen van een Noodassistentie Plan op te noemen

 • Tenminste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen

De aard en de omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers, zoals kapiteins, watersporters en niet-duikende familieleden om potentieel gevaarlijke zeedieren te identificeren; eerste hulp te verlenen bij een verwonding door een gevaarlijk zeedier; en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te voorkomen.

Deze cursus geeft geen training in reanimatie of duikreddingen. De trainingsoefeningen van deze cursus gaan ervan uit dat de zieke of gewonde duiker al aan de wal of aan boord van een schip is gebracht.

aquatic.jpg
aed.jpg
neuro.jpg
hmli.jpg

DAN ON-SITE NEUROLOGICAL ASSESSMENT FOR DIVERS

De DAN First Aid cursus is een training die bedoeld is om mensen met een reanimatie-/BLScertificaat op te leiden om Eerste Hulp aan volwassen slachtoffers met niet levensbedreigende verwondingen te verlenen. Hoewel de cursus opgezet is om samen met de DAN BLS cursus gegeven te worden, kan hij ook als extra module aangeboden worden aan mensen die al een DAN BLSbrevet of een ander BLScertificaat volgens de ERC richtlijnen hebben. In een echte ongevalsituatie zijn de eerste Hulpvaardigheden de volgende stap na het verlenen van effectieve BLS.

Cursusdoel


Het DAN First Aid provider programma is ontwikkeld om de kennis en vaardigheden over te brengen die nodig zijn voor het verlenen van Eerste hulp aan volwassenen in niet levensbedreigende situaties (of na het verlenen van BLS in levensbedreigende situaties).
Eerste Hulp bestaat uit verschillende technieken die verlichting van pijn geven, ervoor zorgen dat verwondingen niet erger worden en vast kunnen stellen om welk soort verwonding of ziekte het gaat.

Aanbevolen minimum trainingsuren
Theorie (lezing) uren = 3 - 4
Praktijk (oefenen) uren = 5 - 6

Deze cursus zou gegeven moeten worden als een acht – tien uur durende module. De tijd die nodig is om de cursus te geven kan variëren en is van veel factoren afhankelijk, waaronder het aantal cursisten en hun vaardigheid in het opnemen van de leercomponenten van het programma.

Leerdoelen


Aan het eind van het DAN First Aid programma kunnen de cursusdeelnemers:

 • Uitleggen wat Eerste hulp is en waarom deze technieken gebruikt worden

 • Een verwondingenbeoordeling uitvoeren
  a. Beschrijven hoe gereageerd moet worden bij verdenking op hoofd- of rugletsel

 • Een ziektebeoordeling uitvoeren waaronder het opnemen van de vitale tekenen en de “SAMPLE” procedure

 • Tekenen, symptomen en eerste hulptechnieken beschrijven voor de belangrijkste medische noodgevallen:
  a. Ademhalingsproblemen
  b. Hyperventilatie
  c. Astma
  d. Hartproblemen
  e. Hevige buikpijn
  f. Verminderd bewustzijn
  g. Allergische reactie
  h. Diabetische noodgevallen (hyperglycaemie en hypoglycaemie)
  i. Vergiftiging (ingeslikt, ingeademd en geabsorbeerd vergif)
  j. Beroerte
  k. Convulsies
  l. Alcohol- en drugsvergiftiging

 • Behandelen en verbinden van een wond

 • Een ontwricht of gebroken ledemaat spalken
  a. Uitleggen wanneer het nodig is een gewond ledemaat te immobiliseren

 • Een gewonde optillen en verplaatsen met behulp van een passende techniek
  a. Uitleggen wanneer het nodig is een gewonde te verplaatsen / op te tillen
  b. Een opsomming geven van potentiële gevaren bij het verplaatsen/optillen van een gewonde
  c. Tenminste 2 technieken uitleggen voor het verplaatsen/optillen van een gewonde (Rautekgreep en logroll)

 • De tekenen, symptomen en eerste hulptechnieken voor de volgende temperatuurgerelateerde verwondingen beschrijven
  a. Lichte en ernstige hypothermie
  b. Bevriezing
  c. Warmtestuwing
  d. Hitteberoerte
  e. Verbranding

DAN DIVE MEDICINE FOR DIVERS

Als je meer wilt weten dan alleen maar de basale eerste hulp technieken is Dive Medicine for Divers je volgende stap. Uiteindelijk leiden meer kennis en een beter begrip van hoe ons lichaam reageert op druk en de stress van het duiken tot veiliger duikers omdat we onze beperkingen en de beperkingen van de situatie beter gaan begrijpen.

Opgezet als opleidingsprogramma om de vele vragen die duikers stellen te beantwoorden, omvat dit nieuwe modulaire programma, Dive Medicine for Divers Level, secties over fitness voor het duiken, veiligheidsplanning en basale lichamelijke onderzoeken.
De cursus omvat een selectie van nieuwe vaardigheden en praktische toepassingen, samen met theorie onderwerpen die gepresenteerd worden door een DAN instructeur trainer of instructeur plus videoprogramma’s en aanvullende studie informatie.
De eerste drie modules zijn:

 • Basis onderzoeken — deze module leert je hoe je de ademhaling- en hartfunctie van een duiker kunt evalueren met gebruik van een stethoscoop.

 • Fitness voor het duiken — deze module behandelt wat het betekent om fysiek fit genoeg te zijn om te duiken en de medische condities die duikers uit het water kunnen houden.  Hij bevat ook een bespreking van basale oorklaartechnieken.

 • Veiligheidsplanning — deze module omvat processen en procedures om je duiken veiliger temaken, maar bespreekt ook hoe je moet omgaan met de nasleep van een duikongeval, inclusief zorgen voor de duikuitrusting van de duiker  voor een onderzoek en zorgen voor de hulpverleners na die tijd.
   

Objectiven


Dit educatieve programma, Dive Medicine for Divers, houdt geavanceerde kennisontwikkeling in voor duikers die geïnteresseerd zijn in het beter begrijpen van duikgeneeskunde en duikveiligheid. Het bevat onderwerpen zoals Fitness voor Duiken, Veiligheidsplanning, Basale Fysieke Onderzoeken en het omvat de DAN Emergency Management Provider en de  On-Site Neurological Assessment for Divers cursussen.

Cursusdoel
Het programma is ontwikkeld om duikers te informeren over wat er gebeurt  tijdens een duiknoodgeval en  welk effect duiken op het lichaam heeft. Het geeft een raamwerk om geïnteresseerde duikers op te leiden via een reeks van onderwerpen die gewoonlijk niet aan bod komen in de basis duiktraining.

Leerdoelen


Na voltooien van de onderdelen van het opleidingsprogramma begrijpen duikers de verschillende vaardigheden die komen kijken bij het beoordelen van en hulp verlenen aan een gewonde duiker. Ze begrijpen dan ook beter hoe duikongevallen voorkomen kunnen worden en hoe  te reageren als er toch een gebeurt.

DAN leermiddelen voor  Dive Medicine for Divers
Dit opleidingsprogramma omvat een reeks materialen.

 • Fitness voor het duiken

 • Veiligheidsplanning

 • Basis onderzoeken

 • Decompressieongeval

 • Barotrauma

 • Materiaalzaken

 • Geven van informatie

 • Ernstige allergische reactie

 • Gebruik van een Epi-pen

 • Opnemen van bloeddruk

 • Gastoxiciteit

 • Partiële drukberekeningen

 • Verdrinking

 • Oorzaken van verdrinken door duikers

 • Zaken betreffende hulpverlening — Barmhartige Samaritaan wetten

 • Gebruik van een otoscoop

 • Leren een otoscoop te gebruiken

dmfd.jpg
bottom of page