top of page

Privacy statement Duikcentrum Purmerend

Inleiding

Duikcentrum Purmerend neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@duikcentrum-purmerend.nl.

Wie is Duikcentrum Purmerend?

Duikcentrum Purmerend is M.J. Veenstra Duikcentrum Purmerend, kantoorhoudende te (1446 TV) Purmerend aan de Pascalstraat 41, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 36053050.
Duikcentrum Purmerend is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Duikcentrum Purmerend de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt DCP jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor DCP persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens DCP voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door DCP worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie

Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:Registratie Duikopleidingen en Brevetten

Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Opleidingsgegevens, Geboortedatum

Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:Beheer van bestellingen

Gegevens:NAW-gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Klantnummer

Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:Afhandelen klachten

Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens

Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:Facturatie

Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens

Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:CRM – Klantbeheer Zakelijke markt

Gegevens:Bedrijfsnaam, Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Bestellingen

Grondslag:Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:Commercieel belang

Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Marketing

Doeleinde:Nieuwsbrief

Gegevens:Naam, E-mailadres

Grondslag:Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:Commercieel belang

Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Duikcentrum Purmerend heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Duikcentrum Purmerend over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Duikcentrum Purmerend. Je kunt verzoeken dat Duikcentrum Purmerend je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Duikcentrum Purmerend te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Duikcentrum Purmerend of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Duikcentrum Purmerend te verkrijgen. Duikcentrum Purmerend zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Duikcentrum Purmerend je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Duikcentrum Purmerend
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@duikcentrum-purmerend.nl. Duikcentrum Purmerend zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Duikcentrum Purmerend een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Duikcentrum Purmerend je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

  •  Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Duikcentrum Purmerend, met name SSI en DAN.

  •  Externe adviseurs

Het kan zijn dat Duikcentrum Purmerend verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Duikcentrum Purmerend ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Duikcentrum Purmerend worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.
De cookies die via de website van Duikcentrum Purmerend worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met vragen en klachten?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Duikcentrum Purmerend je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@duikcentrum-purmerend.nl.. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Duikcentrum Purmerend jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@duikcentrum-purmerend.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page